ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ਼ਾਤਲ

ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ਼ਾਤਲ
ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ 
ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਵਿਚਲੇ
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਪਾਸ਼ 
ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਘਰ
ਕਿਊ ਕੇ
ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਿ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ 
ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀ
ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀ
ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ 
ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪਨਪ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ
ਜਿਨਾਹ ਕਦੇ ਵੀ 
ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਤੇ 
ਭਗਤ ਸਿੰਘ 
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਜਮ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਵਕਤ ਵਾਲੇ ਨਿਮਾਜੀ
ਦੇ ਘਰ
ਏਹੀ ਫਰਕ ਹੈ 
ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ 
ਤੇ 
ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ

— ਅਮਨ ਪੀ੍ਤ
This entry was posted in Paash and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s